Equip i experiència

Equip i experiència

Equip i experiència 150 150 admin

Som poble,

I formem un equip divers, format i dinàmic
que recull l’experiència i els aprenentatges de vuit anys de gestió a l’Ajuntament.

Back to top