Municipi, comarca, república

Municipi, comarca, república

Municipi, comarca, república 150 150 admin

Som poble,

I ens centrem en la política municipal,
sense dependència de cap partit polític.

Treballant amb i per la comarca i sumant per una república de la gent.

Back to top