Programa 2023-27

El programa electoral que teniu a les mans és el fruït de la reflexió del col·lectiu de persones que formen part l’agrupació d’electors Castell en Positiu. El fet de no ser un partit polític ens dóna tota la llibertat per fer política local sense les limitacions i obligacions de la política de partit. Després de vuit anys d’acció de govern, i especialment dels aprenentatges acumulats al llarg dels dos anys de pandèmia, teníem clar que aquest programa electoral havia de néixer d’un diàleg obert amb tots vosaltres.

Veureu que en algunes de les accions que us proposem apareix una referència a un dels quatre diàlegs que hem realitzat al març i l’abril d’enguany. Això significa que a l’acció proposada hem recollit una proposta, una idea, un sentiment d’alguna de les persones que van voler participar-hi. Per nosaltres és un compromís amb totes elles i amb vosaltres que hem organitzat.

Trobareu el programa organitzat en 4 eixos, 22 blocs i 91 accions que creiem necessàries per continuar amb la transformació de Castellterçol que vam iniciar fa vuit anys des del municipalista de la política feta per la gent.

Eix 1 – Drets Socials

 • Nou edifici de l’Institut Escola Castellterçol

  Després de l’acord que vam assolir amb el Departament d’Educació de la  Generalitat de Catalunya aquesta va dotar el projecte de reforma i ampliació amb més de 4 milions d’euros. En aquest nou mandat ha de finalitzar el concurs d’idees (2023), redactar el projecte executiu (2024), licitar les obres (2024), executar les obres (2025), per tenir el nou edifici a disposició el setembre del 2026 com a revulsiu del projecte d’educació 360 de Castellterçol.

  Educació 360. Consell Educatiu Municipal (Diàleg Persones)

  Actuarà com a eix central del projecte d’educació 360 en que desenvoluparem una proposta d’educació al llarg de la vida com factor de qualitat. Posarem el focus en les temàtiques de medi ambient i societat en el nostre entorn

  Biblioteca pública (Diàleg Persones)

  Avançarem amb els acords establerts amb la Diputació de Barcelona per l’obertura d’una biblioteca a les escoles velles i amb el departament d’Educació per ser la biblioteca de l’IE Castellterçol. Serà el centre d’impuls de la lectura i centre cultural de Castellterçol, integrant l’associació de la gent gran Arrels. 

  Escola de les Arts Comarcal

  Vetllarem per la conclusió de l’estudi de viabilitat del projecte comarcal d’escola de Música i Arts, realitzat per la Diputació de Barcelona els darrers dos anys, i impulsarem la seva creacció en el proper mandat.

  Ampliació places Escola Bressol l’Espurna (Diàleg Persones)

  Més places a l’Escola Bressol per atendre les necessitats derivades del creixement de la població.

  Cuina i menjador escolar (Diàleg Persones)

  Defensarem un contracte de cuina i menjador a castellterçol que garanteixi un projecte educatiu d’exel.lència i la existencia d’una cuina a Castellterçol.

  Serveis complementaris Escola Bressol (Diàleg Persones)

  Reordenarem els horaris del curs escolar d’acord amb les necessitats de les famílies i estudiarem la demanda de serveis d’acollida. •  ANLA, fàbrica dels somnis (Diàleg Persones i Territori)

  Realitzarem el projecte executiu de la reforma de l’ANLA i executarem la seva primera fase de reforma mitjançant una comissió del projecte format per l’Ajuntament i les entitats com a nucli inicial d’una coordinadora d’entitats. S’estudiarà la viabilitat de situar un bar dins la primera fase com espai d’impuls de l’associacionisme.

  El Centru (Diàleg Persones)

  Creixement del projecte de difusió d’arts escèniques del Centru amb ampliació del programa professional als espectacles familiars, la consolidació del cicle Escena 42, programació mensual de cinema comercial per complementar la programació del Cinema cllub del Moianès.

  Abonament cultural (Diàleg Persones)

  Creació d’un abonament cultural que reculli la oferta d’espectacles i museus de castellterçol.

  Festa Major (Diàleg Persones)

  Reformularem el model de la Festa Major per sumar a les entitats en el seu disseny i pensada, especialment, pel públic jove. • Municipalització de la Casa Museu Enric Prat de la Riba (Diàleg Persones)

  Desenvolupament de l’acord amb l’Agència Catalana de patrimoni per consolidar la difusió del Memorial democràtic Espai Franch-Clapers i la Casa Museu Prat de la Riba. Treballarem amb l’Agència Catalana de Patrimoni per l’actualització de l’equipament i de la seva museïtzació de forma paral.lela amb la municipalització de la gestió mitjançant un conveni marc de col.laboració.

  Declaració Festa d’Interès Nacional de l’Escudella de Castellterçol

  Vetllarem per la declaració de la festa per part de la direcció General de patrimoni i reforçarem el paper d’espai de participació ciutadana del consell de l’escudella.

  Murals a la via pública

  Continuarem el programa de murals a les façanes de la via pública i d’espais singulars amb l’obertura a façanes de titularitat privada. Les obres formaran part de la ruta pas a pas dels murals de la vila.

  Arxiu Comarcal del Moianès

  Seguirem el desenvolupament del projecte d’arxiu comarcal que ha de desplegar la Direcció General de Patrimoni amb el consell Comarcal a l’ANLA vella.

  Ecomuseu (Diàleg persones)

  Obertura de la porta d’accés a l’ecomuseu situada a l’antic cremador amb zona d’autocaravanes i enllaç amb poues de la ginebreda.

  Espai exposició Gegants de Castellterçol

  Adequarem l’espai de la sala Ferran Miró per disposar d’un espai expositiu i de conservació adequada pels gegants i nans.

 • Servei d’Atenció a Domicili (Diàleg Personal)

  Ampliarem el servei d’atenció a domicili per atendre les necessitats bàsiques de la vida diària.

  Revisió dels barens d’ajudes socials

  Ampliació de criteris i franges d’ajuts dels actuals barens d’ajudes socials per fer front a les necessitats bàsiques de la població.

  Habitatge (Diàleg Territori)

  Impulsarem el desplegament d’accions a Castellterçol de polítiques actives d’habitatge dotacional de lloguer mitjançant l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal.

 • CAP Moià (Diàleg Persones)

  Negociarem amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya el reforç de les hores d’atenció en les franges de matí i tarda a castellterçol especialment amb els serveis de Pediatria.

  Camins saludables (Diàleg Persones)

  Ampliarem el programa de Fes Salut amb la perspectiva de generar oportunitat de pràctica esportiva per a tota la població com a font de benestar i cura de la persona. • Pavelló Joan Casanovas (Diàleg Persones)

  Estudiarem la possibilitats d’ampliació horària dels serveis dirigits del pavelló i millora dels elements tècnics. Finalitzarem les actuacions d’actualització de l’equipament amb l’adequació de la sortida d’emergència lateral existent.

  Graderia camp de futbol cebrià Cavet

  Completarem el projecte de millora del camp de futbol amb una zona d’espectadors al lateral oest del camp amb adaptacions per persones amb mobilitat reduïda.

  Vestuaris piscina

  Renovarem els vestuaris de la piscina per completar l’actualització de l’equipament d’aigua.

  Pista poliesportiva (Diàleg Territori)

  Renovarem la superficie de la pista poliesportiva amb un tractament resistent per els usos a l’aire lliure i instal.larem canastes de basquet.


 • Joc a l’espai públic (Diàleg Persones)

  Continuarem treballant amb les associacions de famílies per identificar les millores dels espais de joc infantil i la possibilitat de crear-ne de nous amb millores d’il.luminació a espais com el Bosquet de Can Sedó. • Punt Jove (Diàleg Persones)

  Estudiar una nova ubicació del servei i ampliació dels horaris del punt jove per poder ampliar la oferta d’activitats i de dies de la setmana.

  Habilitadors digitals (Diàlegs Persones)

  Crearem un programa de joves habilitadors digitals per atendre les necessitats formatives de col.lectious que pateixen la bretxa digital.

  Espais de lleure (Diàleg Persones)

  Escoltarem als joves del poble per dissenyar nous espais de lleure a l’aire lliure. • Mapatge de zones poc il.luminades (Diàleg Persones)

  Realitzarem un mapa de calor de les zones poc il.luminades amb grup de dones que servirà de base de les accions de reforç en il.luminació a la via pública. • Espais de cura (Diàleg Persones).

  Crear el programa de famílies per oferir punts cura on les famílies puguin tenir un referent per l’educació dels fills i les relacions familiars i fomentar propostes d’intercanvi cultural i de models de famílies. • Projecte Conssell de (S)avis  (Diàleg Persones)

  Impulsarem la creació del consell municipal dels savis amb la funció de crear espais de cura entre generacions com pot ser articular un grup de voluntaris.

  Arranjaments i millores en els domicilis (Diàleg Persones)

  Impulsarem el programa d’arranjaments en els habitatges de la gent gran per reduir les limitacions i millorar la seva qualitat de vida.

  Culturalment (Diàleg Persones)

  Consolidarem i ampliarem la proposta Culturament destinada a persones grans amb necessitats d’atenció dins l’àmbit de la salut mental.

  Associació Arrels (Diàleg Persones)

  Acompanyarem les propostes de la gent gran associada per l’impuls de la seva activitat i la relació d’aquesta amb la resta de proposta associativa del poble.

  Residència Brugaroles

  Realitzarem una proposta d’actualització del model de gestió de la residència amb els aprenentatges viscuts amb la pandèmia i les actuacions planificades de millora i actualització de l’edifici. • Polítiques LGTBI (Diàleg de Persones)

  Treballem per reforçar els drets de les persones #LGTBI i impulsar polítiques per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere en els ens locals.
  Treballarem en l’elaboració dels Plans Locals LGTBI
  Creació del Racó de lectura LGTBI+ Espai de lectura amb temàtica LGTBI a l’Espai Jove. Eix 2 – Economia

 • Paga més qui més residus genera (Diàleg Persones)

  implementació d’un sistema de gestió de residus basat en el principi de que paga qui més qui més residus genera.

  Ordenances fiscals

  Actualitzarem la estructura impositiva de l’Ajuntament amb l’objectiu de disposar de nous recursos econòmics pel desenvolupament de polítiques públiques.

  Fons Europeus

  Pentinarem les línies de fons europeus per captar recursos destinats a finançar projectes d’inversions transformadors del municipi.

  Bonificacions fiscals ecològiques (diàleg economia)

  Continuarem desplegant les bonificacions fiscals per inversions en instal.lacions de generació energètica i estalvis de consum. • Pla Director de Turisme (Diàleg economia)

  Redactarem i aplicarem el primer pla director de turisme de Castellterçol on inclourem accions actuals com: Pas a Pas, Fires o Ruta dels Murals. El Pla director haurà de respondre als interessos turístics culturals, patrimonials, esportius, naturals i gastronòmics.

  Vila Florida (Diàleg economia, territori)

  Desplegament integral del projecte Vila Florida integrat amb les accions del projecte dels murals i dels nou concurs d’escultura per generar un espai públic cuidat i atractiu per viure-hi i per ser visitat. Implicar a la ciutadania amb l’acció d’apadrinament del test. 

   

 • Polígon (diàleg economia)

  Completarem la reordenació de les zones verdes, aparcaments i equipaments, i millorarem l’accés resolent problemàtiques històriques.

  Espai de treball compartit (Diàleg economia)

  Oferirem un espai de treball compartit per facilitar el treball a distància i per mobilitat a l’antiga presó.

  Reindustrialització

  Captació d’iniciatives empresarials per substituir l’activitat industrial del polígon que trasllada la seva activitat fora del municipi.

  Diversificació 

  Potenciar les fortaleses de Castellterçol per captar i desenvolupar una oferta de productes de proximitat de qualitat amb certificat ecològic.

  Ocupació

  Liderarem el model de les polítiques d’ocupació de Castellterçol que ens haurà de desenvolupar el Consell Comarcal del Moianès.

  Oficina del DARP

  Instal.larem la oficina definitiva del DARP a les noves instal.lacions del cremador que farà el Consell Comarcal del Moianès com a porta d’accés a l’Ecomuseu.

  Mercat Setmanal (diàleg economia)

  Desplegar el mercat setmanal dins del nucli antic amb una oferta de productes més variada i una selecció d’activitats de reclam.

  Sector Primari (diàleg economia)

  Suport a la pagesia, ramaderia i explotació del bosc davant de la situació de canvi climàtic, especialment el repte de l’aigua.

  Comerç local (diàleg economia)

  Pla de dinamització comercial conjuntament amb l’associació Castellterçol Comerç per implementar accions destinades a promoure el consum de proximitat, tenir cura del relleu generacional, difusió de la xarxa local de comerç i reforç de la promoció i campanyes.

  Impulsa (diàleg economia)

  Mesures de promoció de la formació ocupacional mitjançant les línies d’acció del Consorci del Moianès per atreure els programes de la Conselleria d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el desenvolupament de l’economia cooperativista.Eix 3 – Territori i sostenibilitat

 • Parc Central (Diàleg Persones)

  Actuacions per cosir el centre del poble des de la plaça Prat de la Riba fins a l’Institut Escola, passant pels jardins de Cal Recader i Can Sedó. 

  Urbanització barri del Patronat (Diàleg Persones)

  Actuacions per la urbanització del barri del patronat i de carrers no asfaltats amb edificacions consolidades del municipi.

  Pacificació carrers i places del centre (Diàleg Territori)

  Actuacions per la pacificació dels carrers del centre (baix, tresserras, sant llogari, quadró sant francesc, sant joan pompeu fabra, bellver) amb actuacions complementàries per la distribució de l’aparcament en zones alternatives i actuacions sobre els serveis aeris.

  Ajuts manteniment façanes

  Reforç de la línia d’ajuts per la renovació i manteniment dels elements que configuren les façanes de les edificacions privades

  Ajuts edificacions singulars

  Ajuts nominatius a manteniment d’edificacions singulars de titularitat privada amb un intercanvi d’usos públics com a compensació.

  Civisme (Diàlegs Persones i Territori)

  Impulsarem accions de sensibilització i conscienciació respecte les accions de veïnatge que poden generar conflictes per incivisme com no recollir les caques del gos o treure les escombraries els dies que no toca, tenir cura de l’espai públic genera una comunitat més rica i sana.

  Aparcaments (Diàleg Territori)

  Realitzarem obres en les zones de terra dels aparcaments del camp de fútbol i piscina com les realitzades a l’aparcament del CAP i la definició d’un nou aparcament situat sota l’ANLA. Actuacions de millora a la zona d’usos múltiples de l’antiga fàbrica del Sosa.

  Actualització planejament

  Proposem fer una actualització del planejament del pla general destinada a impulsar la rehabilitació de la trama urbana existent i no qualificar nou sol que significarà la destrucció de l’entorn de Castellterçol.

  Unificació mobiliari i elements mòbils a la via pública (Diàleg Territori)

  Pla director de mobiliari i elements mòbils a la via pública per la unificació de quantitat, formats i materials amb l’objectiu d’utilitzar materials d’alt rendiment i baix impacte mediambiental.

  Renovació de voreres i asfaltats (Diàleg Territori)

  Planificació d’accions de renovació o eliminació de voreres i renovació de les superfícies asfaltades dels carrers i places.

  Creació de zones de picnic

  Crearem una xarxa de punts de trobada familiar per jugar, menjar i gaudir del lleure a diferents punts del poble.

 • Emissions Zero (Diàleg economia, territori)

  Consolidació del programa d’emissions neutres de l’Ajuntament amb la entrada en funcionament de la central de biomassa, les cobertes fotovoltaiques als edificis municipals, l’estudi de la creació d’una comunitat de consumidors i l’ampliació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics per avançar en direcció de l’autosuficiència energètica municipal.

  Residus (Diàleg Territori)

  Evolució del model de gestió de residus porta a porta amb reforç de l’ús de compostadors, galledes i ganxos, entrada en funcionament de compactadors, digitalització de l’accés al punt d’emergència, optimització del funcionament de la deixalleria amb la potenciació de les bonificacions per ús. Establiment d’una política impositiva de deixalles en relació al volum generat.

  Neteja de carrers (Diàleg Persones i Territori)

  Reforçarem la neteja de carrers amb un augment de les hores de treball de la màquina i amb la instal.lació de noves papereres en zones on tenim incidències detectades.

  Aigua (Diàleg territori)

  Farem una gestió de les polítiques de l’aigua basades en el consum responsable, reaprofitament d’aigües pluvials, reforç de captacions i connexió en alta a nivell comarcal tenim en compte les necessitats específiques de ciutadania, industria i sector primari.

  Camins rurals (Diàleg persones, economia)

  Executarem el projecte de camí de ronda que ens unirà amb Sant Quirze de Safaja i reforçarem el programa de manteniment de camins, tenint com a prioritat facilitar l’activitat del sector primari, per avançar amb la ronda de cases de pagès al voltant del nucli.

  Transport a demanda (Diàleg Persones i Territori)

  Impulsarem el desenvolupament de transport a demanda a nivell municipal i comarcal mitjançant els instruments competencials del consell comarcal.

  Actuacions en l’entorn del bosc (Diàleg territori)

  Mantindrem la sensibilització amb els propietaris per la neteja del bosc com a prevenció d’incendis.

  Protecció i difusió de la biodiversitat (diàleg territori) i les amenaces

  Facilitarem la execució d’accions destinades a protegir i difondre la realitat del nostre entorn natural i la seva biodiversitat, així com elements d’amenace com la sequera, espècies invasores i explotació dels entorns naturals.

  Renovació enllumenat públic

  Continuarem amb la renovació de l’enllumenat públic per reduir el consum amb noves tecnologiques i rebaixar l’impacte ambiental lumínic, tot unificant els models i tipologies de llum. • Vigilància dels usos de mobilitat

  Solicitarem al cos dels Mossos d’Esquadra que realitzin les funcions de policia local amb el control de la mobilitat dins del casc urbà.

  Franges forestals (Diàleg territori)

  Execució de les franges forestals recollides a la delimitació de vint-i-cinc metres del perímetre del nucli urbà realitzada per la Diputació de Barcelona.Eix 4 – Bon Govern

 • Comunicació institucional (Diàleg economia)

  Impuls i reforma dels mitjans de comunicació de l’Ajuntament per obrir espais de comunicació i difusió amb perfils de ciutadania i captació de potencial turisme.

  Ràdio Castellterçol (Diàleg Persones)

  Proposarem al consell municipal de comunicació l’impuls d’un programa intergeneracional per obrir a la participació aquest espai.

  Creix (Diàleg economia)

  Obrirem una línia de comunicació destinada específicament al creixement econòmic per captar empresa, consolidar les existents i generar valor econòmic al territori de forma coordinada amb les accions comarcals.

 • Comitè d’ètica 

  Crearem el comitè d’ètica de l’Ajuntament que haurà de vetllar per l’assoliment dels objectius envers la comunicació, la transparència, l’accés a la informació, la lluita contra la corrupció i el tràfic d’influència i les implementacions de solucions basades en algoritmes.

  Codi de conducta

  Aprovarem el codi de conductes dels càrrecs públics i treballadors de l’Ajuntament que vindrà a completar els instruments de lluita contra la corrupció i els tràfic d’influència amb el pla de mesures antifrau i els canals d’alerta.

  Infoparticipa

  Mantindrem els segells de qualitat en l’accés a la informació pública Infoparticipa de las Universitat Autònoma de Barcelona i treballen per assolir el 100% dels indicadors.

 • Reglament de Participació Ciutadana

  El desplegament del govern obert necessita d’eines articulades per facilitar aquest model de governança pública. Per fer-ho més fàcil aprovarem el reglament de participació ciutadana.

  Comissió d’ordenances i pressupost municipal (diàleg economia)

  La comissió del pressupost municipal oberta els darrers 8 anys a la participació dels grups polítics amb representació als plens farà un nou pas de democracia participativa i obrirà l’accés a les entitats i la ciutadania.

  Oficina d’Atenció a les Entitats (OAE)

  El valor de la vida comunitària basada en les entitats serà recolzada per l’Ajuntament amb línies d’ajuts transparents i auditables, usos comuns dels equipaments públics i gratuïts, accés a materials comuns per les entitats mitjançant la oficina d’atenció a les entitats.

  L’espai (diàleg persones)

  Consell de govern de les entitats per promoure i organitzar la vida associativa de la vila on l’Ajuntament sigui un mes en el procés de decisió per organitzar el cicle festiu anual com la festa major o les tradicionals. • Anàlisi de dades per la presa de decisions

  Iniciarem la implementació de l’administració basada en anàlisi de dades per la presa de decisions basada en evidències. Per poder desplegar aquesta metodologia de treball ens recolzarem en les eines de l’Agenda Digital dels municipis de Localred a la que l’Ajuntament s’ha adherit.

  Carta de serveis, catàleg de tràmits i carpeta ciutadana

  Impulsarem la redacció de la carta de serveis, el catàleg de tràmits i la carpeta ciutadana com a eines de transformació i simplificació del model de gestió a l’Ajuntament per facilitar a la ciutadania la seva relació amb la casa de la vila.

  Nova Oficina d’Atenció Ciutadana  

  Repensarem l’oficina d’atenció ciutadana per desenvolupar un servei proactiu que situarà la prioritat de l’acció pública en situar a la ciutadania al centre de la vostra atenció.

  Segell de Qualitat Digital

  Treballarem per estar entre els 5 municipis menors de 5.000 habitants amb millor puntuació de l’Administració oberta de catalunya respecte la implementació d’administració oberta.

  Actualització Ajuntament/CalRecader

  Realitzaran actuacions de supressió de barreres arquitectòniques, millora d’eficiència energètica i digitalització del conjunt de l’Ajuntament i Cal recader.

Back to top