–12–


Malu García Hernàndez

Aporta experiencies personals i professionals en diversos ambits, especialment: ensenyament, cultura i turisme.

Professió:

Historiadora, directora del lleure i guia museus i viatges culturals

Entitats de les que forma o ha format part:

Esplai Draks

Estudis:

Llicenciada en Història

Edat:

42 anys

Back to top