Fem balanç de la feina feta per l’equip de Castell en Positiu amb l’alcalde (Isaac Burgos) i els regidors (Dani Cabana, Albert Obrero, Marc Romero  i Toni Massot) com a cares més visibles
Governant en minoria, fent política de mà estesa amb les altres opcions polítiques amb representació al ple. S’han buscant i treballat consensos, procurant tenir en compte a tothom, gestionant el dia a dia i prenent decisions valentes pensant en el futur del poble.
Amb el suport d’un grup de persones que des de fora de l’Ajuntament hem sumat esforços per fer possible bona part del programa de govern.

gestionem el present,
i construïm entre totes el futur

gestionem el present,
i construïm entre totes el futur

#1

 • L’ampliació de l’Institut Escola no tenia una ubicació consensuada i per tant  no estava entre els centres que la Generalitat tenia previst ampliar. Castell en Positiu va iniciar un treball seriós i professional amb una comissió de famílies, mestres i tots els grups municipals, que va arribar a un acord conjunt. Amb el lloc decidit, s’ha aconseguit el s’ha avançat molt. I ha arribat un compromís ferm del Departament d’Ensenyament de la Generalitat d’encarregar el projecte, que s’ha de començar a redactar d’iniciar l’any 2019.

 • 2017, any del centenari del la mort d’Enric Prat de la Riba, ha estat l’oportunitat per reconèixer i fer difusió de la rellevància històrica d’aquest fill de Castellterçol, figura clau en la construcció nacional de Catalunya. Castell en Positiu ha obert als veïns i les entitats la Casa Museu, convertint-la en un espai viu i participatiu. L’acte central de l’any 2017 va comptar amb la presència del President Puigdemont, i els consellers Forn, Puig i Comín dos mesos abans de l’1 d’octubre.

   

 • Castell en Positiu ha adequat les condicions dels ajuts socials fent-los més justos i equitatius. Hem rebaixat, amb criteris objectius, les exigències mínimes d’accés acordant-les amb les necessitats actuals. Ajudem a més veïns amb l’objectiu que a cap Castellterçolenc li manqui els serveis bàsics per tenir una vida digna. L’equip de govern no decideix de manera personal a qui s’ajuda, garantim la igualtat de tracte. Hem ampliat la dotació pressupostària en més d’un 400% apostant, clarament, per una forta i decidida política social.

 • Castellterçol torna a tenir la seva ràdio. Una feina que s’ha aconseguit en menys de 8 mesos a partir de la iniciativa i el projecte d’un col·lectiu de veïns. Tot i que aquest projecte no formava part del nostre programa, vam prendre la ferma decisió de donar-li suport. Entre I entre tots hem fet realitat allò que inicialment semblava impossible. S’han construït uns estudis a l’edifici del Bosquet amb l’equip i les condicions idònies. L’empentaI l’empenta de la xarxa de col·laboradors ha fet possible que ja tinguem 14 programes de producció pròpia. La Radio ha esdevingut un motor d’interacció entre veïns i entitats. Fent xarxa, fem poble.

 • Més de 2.500 espectadors durant el 2018.

  Hem transformat el Centre Espai Escènic en un equipament viu i viscut, que s’està convertint en el teatre referent al Moianès, tant per instal·lacions com pel contingut programat.

  El Centre Espai Escènic acull iniciatives d’associacions i del propi Ajuntament, i està obert a les entitats, a l’Institut Escola i a tots els Castellterçolencs. Teatre amateur, cinema, conferències, teatre escolar, concerts, actuacions diverses i una programació artística professional de primer nivell han convertit el nostre poble en un racó de país on la cultura és activa i a l’abast de tothom.

 • Castell en Positiu ha fet una gestió responsable dels comptes públics, tal com va plantejar en el programa electoral. Això ha permès combinar l’eliminació del deute bancari amb un increment de despesa suficient per garantir els serveis necessaris per al municipi. S’han fet inversions controlant que no generin despeses de manteniment que l’Ajuntament no pugui assumir. S’han dedicat recursos a posar al dia edificis amb dèficits històrics de manteniment i s’ha treballat en la millora de l’eficiència dels subministraments per reduir-ne els costos. El control del deute i el romanent de caixa del consistori permetrà, a partir d’ara, decidir sobre noves inversions, aquelles  que el poble cregui necessàries. I això es podrà fer amb seguretat, sense condicionants externs al municipi i en base a una anàlisi racional.

#hihaunaaltramanera

Hi ha una altra manera vol dir planificar on volem anar per poder decidir quines actuacions cal fer.
Hi ha una altra manera és pensar abans d’actuar, saber on es vol arribar i, pas a pas, prioritzar i dirigir els esforços per aconseguir-ho.

“Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble”

Salvador Espriu

#2

 • Castell en Positiu ha liderat un procés de treball amb tots els grups per elaborar els pressupostos de forma consensuada. Han sigut reunions obertes  en les que s’ha escoltat tothom i s’han incorporats les propostes de tots els grups, malgrat saber que algun d’ells podia votar finalment en contra. En aquestes reunions s’han acordat els ingressos, entre els quals els impostos, i també les despeses. I això ha permès aprovar els pressupostos d’aquests quatre anys de legislatura, tot i no tenir la majoria al ple.

  Estendre la mà i buscar l’acord és la filosofia. #hihaunaaltramanera.

 • Els equipaments municipals patien acumulat i greu dèficit de conservació. Posar-los al dia ha requerit una anàlisi seriosa, que s’ha pogut fer aconseguint l’ajut de la Diputació de Barcelona. El Pla inicial de Manteniment ha valorat amb precisió les mancances i les actuacions pendents, conseqüència d’aquesta manca de manteniment preventiu. També ha concretat quines són les tasques anuals necessàries per evitar que es torni a reproduir la situació. Aquesta diagnosi inicial fa que ara treballem amb una estratègia definida. I per aquest motiu hem pogut accedir a subvencions per valor de més 150.000€, uns diners que d’altra manera haurien hagut de sortir del pressupost municipal.

 • Impulsar el creixement econòmic i turístic de Castellterçol és, per a nosaltres, un objectiu clau. El programa de Promoció ha tingut especial interès en ordenar les fires que es celebraven al poble, per fer-les més participatives i potents. Assessorats per experts, s’ha decidit agrupar diversos mercats anuals en un de sol, la FIRA de FIRES, que es fa el mes d’octubre i ha obtingut resultats molt satisfactoris. També s’ha creat ECOTERÇOL, una fira especialitzada en l’eficiència energètica, única en el nostre entorn. I s’ha aconseguit consolidar CAPGIREM l’AVET, la fira de Nadal del poble.  La creació de la Comissió de Fires i l’esforç de l’equip ha generat els bons resultats en promoció que Castellterçol necessitava.

 • Castellterçol és un poble dinàmic, amb un teixit associatiu ric i entitats històriques amb ganes de fer moltes activitats. Castell en Positiu ha plantejat un pressupost participatiu en aquest àmbit, augmentant els diners destinats a subvencions. Les partides han passat de 10.000€ a quasi 40.000€. Les entitats han pogut, així, tirar endavant els seus projectes, donant molta vida al poble. En són només alguns exemples la trobada d’Escudellaires, la trobada de Bèsties de Foc, la fira del món geganter, l’òpera de l’Escolania o els espectacles muntats per la Coral Castellterçol o l’Esbart Rosa d’Abril. L’ajuntament ha comprat mobiliari i  equips tècnics d’ús públic. Ha procurat facilitar la feina a les entitats i actuar de catalitzador per a noves iniciatives. Les entitats han de ser els actors principals de la vida comunitària del poble, són el poble. I l’administració ha d’estar al seu servei.

 • S’ha consolidat el Punt Jove amb servei continu i garantit durant tot l’any. Té un pressupost assignat i activitats estables, per tal de refermar un projecte per als adolescents de Castellterçol. La dinamització de l’espai jove és una eina imprescindible per a la convivència i la interacció entre els diferents grups d’edat. I ajuda a consolidar els espais intergeneracionals.

 • Castell en Positiu ha complert el compromís de mantenir els veïns informats constantment i per canals diversos. S’han editat 40 fulls Informatius mensuals, publicats en paper i en format digital. Als fulls s’hi detallen les notícies més rellevants al poble i els grups municipals hi tenen un espai on publicar les seves opinions. S’ha fet una pàgina web nova, actualitzant totes les dades i informacions sobre Castellterçol. El compte de Twitter de l’Ajuntament (@AjCastelltersol) ha fet més de 10.000 piulades, s’ha reactivat la pàgina de  Facebook i s’ha obert un compte d’Instagram (@aj.castelltercol). L’ajuntament ha obert també una línia directa, via Whatsapp, amb el número 647607051, per poder comunicar incidències locals de manera instantània.

 • El govern de Castell en Positiu ha treballat per facilitar i/o impulsar accions que ajudin a fer xarxa comunitària. L’espai de trobada i escolta activa del Grup de Dones. El grup de creixement personal. Les activitats del programa “Fem Salut” i les caminades saludables. L’Espai de Lectura per impulsar la cultura de petit format. El pla de formació comunitària per l’ús dels DEA municipals. La gestió compartida dels espais municipals per part de les entitats. La residència d’artistes a l’ANLA. El teixit de propostes culturals del Centre Espai Escènic amb la programació entitats, la programació familiar, el Cinema Club, el concurs teatre amateur Escena 42 o la  programació professional El Centru.

  Un poble és una comunitat d’esperances, interessos, necessitats i somnis. Si un  ajuntament no enfoca el treball municipal cap a les necessitats de la gent, el tresor de la cohesió social corre perill.

#hihaunaaltramanera

Hi ha una altra manera vol dir que busquem el màxim consens amb els altres grup municipals, amb un treball continuat d’escolta mútua, d’intercanvi d’idees i de diversitat d’opinions.

L’ajuntament és un dels pilars de qualsevol poble, però no l’únic. El paper de les entitats de tot tipus és cabdal per al seu dinamisme. Són l’expressió màxima de participació dels ciutadans.

#consensuar  #participar

“Itaca t’ha donat el bell viatge, sense ella no hauries sortit.
I si la trobes pobra no és que Itaca, t’hagi enganyat. Savi com bé t’has fet, sabràs el que volen dir les Itaques.”

Lluís Llach

#3

 • Els quadres de llums ja són segurs i estan legalitzats. Després d’un estudi exhaustiu i d’un informe tècnic, s’han fet actuacions per garantir la seguretat de tot el sistema. D’aquesta manera s’acaben les solucions d’urgència. S’ha reconvertit el 60% de la xarxa a la tecnologia LED i s’ha fet un estudi d’optimització de les potències per tal de reduir al màxim costos fixes i consum.

 • Les reduccions d’impostos poden ser compatibles amb garantir els serveis als ciutadans, i la igualtat d’oportunitats entre tots els veïns. Una anàlisi rigorosa del pressupost ha permès poder reduir els impostos sense comprometre els ingressos ni haver de recórrer al sobreendeutament d’anys passats. S’ha reduït un 25% el preu de la llar d’infants, un 5% la taxa de d’escombraries (+ un 10% suplementari per bon ús deixalleria), i un 25% la part de l’IBI que depèn de l’ajuntament. També s’ha reduït el preu dels abonaments del pavelló. I els impostos dels vehicles de tracció mecànica.

 • Tenim una piscina totalment renovada i adequada a la normativa. És un equipament esportiu, de salut i benestar, molt utilitzat. I s’ha convertit en punt d’activitat d’oci diürn i nocturn, un espai de trobada per a molta gent de totes les edats.  El paviment, la zona de banys i la sala de màquines són nous. I també s’ha recuperat el bar. El 2019 es millorarà l’accessibilitat amb una cadira per permetre el bany a persones amb problemes de mobilitat. S’han reduït sensiblement preus d’entrada.

 • Castell en Positiu ha traçat el camí cap a l’administració electrònica, la transparència i el bon govern. L’ajuntament té eines que han permès l’accés dels veïns als seus serveis a través del nou web i s’han retut comptes a través del portal de la transparència. Castellterçol assoleix més d’un 80% dels 141 indicadors de la Llei de Transparència. Els contractes fets per l’ajuntament han seguit escrupolosament la Llei de Contractació, que exigeix fer publicitat de les ofertes i garantir la concurrència de tothom i la igualtat d’oportunitats. Som absolutament rigorosos en l’adjudicació dels diners públics.

 • S’han executat 26 arranjaments d’habitatges per atendre les necessitats de gent gran, veïns amb alguna discapacitat certificada o persones que tenen dificultats per realitzar la seva vida quotidiana. Les obres han consistit en ladaptació i millora de banys, cuines, zones de pas i millores d’eficiència energètica. El govern de Castell en Positiu ha liderat aquesta acció comunitària amb el suport de la Diputació de Barcelona. L’Ajuntament ha cobert la part que haurien hagut de pagar els veïns, un 20% del cost de les obres.

 • S’han instal·lat cartelleres per poder penjar la publicitat i la informació d’esdeveniments. I s’ha arribat a un acord amb l’Assemblea d’Entitats per utilitzar aquests espais correctament. Hem treballat, també amb la senyalització. Els cartells dels equipaments públics són homogenis i les senyals viàries s’han simplificat. Creiem que tot això ajuda a que el poble estigui més endreçat. I ara el fem més bonic posant noves jardineres a la via pública. Un poble amb un entorn cuidat fa que sigui més agradable per viure-hi.

 • S’han fet 10 sortides “Pas a Pas” amb un gran èxit de participació. Són caminades curtes per conèixer l’entorn de Castellterçol que permeten descobrir racons sorprenents i la història del nostre poble. Les rutes, pensades i guiades per veïns com a acció de voluntariat, han permès compartir coneixement entre persones de diverses edats, aprofundint en el projecte de poble educador. Fins ara s’han editat tríptics informatius de tres itineraris, i se n’estan preparant de nous. El 2019 es construirà la senyalització d’aquestes rutes.

Fugim dels grans gestos estèrils per fer feina en aquelles coses que tenen un efecte directe en la nostra vida quotidiana. De les accions més simples en sorgeixen grans idees. I projectes de poble genials. Perquè moltes persones petites, fent moltes coses petites, aconsegueixen canviar el món. Només cal tenir clar l’objectiu. Com vam fer l’1 d’octubre.

Com deia el capità enciam…els petits canvis són poderosos.

#objectiusclars   #accionsefectives

“I en cabat, que cadascú es vesteixi com bonament li palgui, i via fora!
Que tot està per fer i tot és possible.”

Miquel Martí i Pol

#4

 • El ingressos del pressupost municipal poden ser ordinaris i extraordinaris. Els ordinaris són el ingressos propis que es recapten amb els impostos. Els extraordinaris s’aconsegueixen a través de les subvencions d’altres administracions i són variables. El govern ha perseverat en buscar ingressos extraordinaris, i això ha generat moltes oportunitats per al poble. Hem pogut fer millores al cementiri, al pavelló i al Centre Espai Escènic. També refer el talús de l’escola i el paviment del pati d’educació infantil, instal·lar la gespa al camp de futbol i actualitzar la piscina. Hem buscat finançament per  redactar del pla director de clavegueram, el projecte de millora del pont del Castell, el projecte de la plaça de la Tortuga i el pla de manteniments d’equipaments. I també s’han demanat i rebut subvencions per al pla de cultura, el mapa de patrimoni, el catàleg de camins i el catàleg de masies.

 • Castellterçol ja no serà un dels pocs pobles amb el camp de futbol de sorra. Abans de l’estiu es faran les obres per equipar-lo amb gespa artificial. L’empenta amb què Junta i els seguidors del CF Castellterçol hanreforçat i defensat el projecte, sumat a la gestió econòmica de l’ajuntament, han permès fer realitat aquesta aposta. Tot i que no formava part del programa electoral de Castell en Positiu, una altra manera de fer les coses ens ha permès escoltar i evolucionar la posició inicial.

 • Gràcies a un nou i engrescador programa cultural, s’ha donat vida a un espai que no tenia projecte. L’Espai de Lectura compta ara amb d’un pressupost propi, una dinamitzadora, un programa d’activitats culturals i de foment de la lectura. El servei es complementa i coordina amb el de Bibliobús. Funciona com a punt de recollida i retorn de llibres i acull activitats organitzades pel bus lector. Entenem aquesta fase com un primer pas per demostrar la viabilitat d’una nova biblioteca de la Diputació de Barcelona a Castellterçol, que reforçaria la xarxa d’equipaments culturals del Moianès.

 • La figura de l’agent cívic, que hem promogut des de Castell en Positiu, és una eina potent que ens ajuda a vetllar per la convivència entre veïns. Amb una intenció pedagògica, la seva actuació ens permet treballar per ordenar temes com els aparcaments indeguts, els sorolls, la brutícia, el control de la deixalleria, els excrements dels gossos, etc…

 • Hem cregut important atendre els conflictes de convivència al Bosquet de Can Sedó amb un procés de participació ciutadana. Després de recollir moltes propostes de veïns, hem procurat desenvolupar-les fent actuacions concretes  al parc. Les entitats de Castellterçol han fet seu el local. El Punt Jove, l’esplai Draks, Radio Castellterçol, el Grup de Dones elGrup de Creixement Personal han omplert l’espai de projectes i activitats. Els objectius establerts en el procés de participació ciutadana els completarem aquest 2019, integrant Can Sedó a l’escola com a pati en horari lectiu. I obrint el fons del parc com a zona de pas cap al centre.

 • El govern de Castell en Positiu ha iniciat el treball de recuperació de la memòria històrica de Castellterçol amb un programa d’activitats organitzades entre el 2018 i el 2019. Hi participen tots els grups municipals que ho han volgut i ciutadans del poble que aporten les seves propostes. Com a peça clau del memorial democràtic destaquem la recuperació de l’Espai Franch i l’ordenació del fons pictòric. Els principis democràtics i republicans, valors de l’acció de govern de Castell en Positiu.

Conviure vol dir aprendre a escoltar les opinions dels altres, respectar les diferències, actuar pel bé comú. Al capdavant d’un ajuntament cal escoltar totes les veïnes i veïns,  i treballar per atendre les seves necessitats. Si fan falta diners per projectes, es busquen vies per aconseguir-los. Si hi ha demandes concretes i sentides, cal variar el rumb. I com a guia la cultura, la història i la memòria.

#escoltariactuar   #oportunitats  #valors

“Hi ha gent a qui ni li agrada que es parle, s’escriga o es pense en català.
És la mateixa gent a qui no li agrade que es parle, s’escriga o es pense.”

Ovidi Montllor

Back to top